0

سرمایه چیست؟ و انواع آن

سرمایه چیست؟ و انواع آن

سرمایه اصطلاحی است که مفاهیم بسیاری را در برمی‌گیرد. انواع مختلفی از سرمایه‌های مشهود و نامشهود همگی درهم‌تنیده شده‌اند و به مزیت‌های اقتصادی و کیفیت زندگی گروه‌ها در سراسر جهان کمک می‌کنند.
انواع سرمایه منابع، کالاها و خدمات ارزشمندی هستند که کارکرد جامعه را بهینه می‌کنند و به توسعه مستمر جنبه‌های سیاسی، زیست‌محیطی و فرهنگی یک جمعیت کمک می‌کنند. در این مقاله به تعریف سرمایه می‌پردازیم و 9 نوع سرمایه مختلف را با مثال مورد بحث قرار می‌دهیم.

تعریف سرمایه

سرمایه چیست؟ و انواع آن

سرمایه هر دارایی است که باعث ایجاد و افزایش بهره‌وری، افزایش ارزش یک محصول یا خدمات و ایجاد مزیت استراتژیک برای یک گروه خاص می‌شود. اگرچه معمولاً با پول و امور مالی مرتبط است، اما اشکال مختلفی از سرمایه غیر پولی وجود دارد.
سرمایه شامل ترکیبی از مهارت‌ها، کالاها و خدماتی است که افراد در سطح فردی، اجتماعی و جهانی به اشتراک می‌گذارند و مبادله می‌کنند. این دارایی‌ها به رشد و موفقیت پایدار یک سازمان یا جمعیت کمک می‌کند. انواع مختلفی از سرمایه وجود دارد که همگی به ایجاد یک جامعه خوب، سالم و شکوفا کمک می‌کنند.

انواع سرمایه

در اینجا لیستی از 9 نوع سرمایه مختلف آورده شده است:

سرمایه مالی

سرمایه مالی که از آن به عنوان سرمایه‌گذاری نیز یاد می‌شود، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی است که یک کسب و کار یا سازمان برای ارائه کالا یا خدمات و ایجاد درآمد آتی به آن نیاز دارد. ارزش سرمایه مالی بر حسب پول یا ارز سنجیده می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند به راحتی آن را بفروشند یا مبادله کنند تا زمانی که تعهدات مالی معوقه وجود نداشته باشد. منابع سرمایه مالی عبارتند از:
سود
وام و اوراق قرضه
سهام شرکتی
عرضه اولیه عمومی (IPO)
شراکت

سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی مقدار پولی است که یک شرکت برای تضمین ثبات خود با توجه به تعداد دارایی‌ها و بدهی‌هایش نیاز دارد. سرمایه اقتصادی یک سازمان آن را در برابر خطرات احتمالی از جمله ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک قانونی و ریسک بازار محافظت می‌کند. در نهایت امنیت و بازیابی را در بدترین سناریو تضمین و به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک عمل می‌کند.

سرمایه ساخته شده

سرمایه ساخته شده به ساخت اشیاء مادی، سیستم‌ها، زیرساخت‌ها و فرایندهایی اشاره دارد که مواد را به محصول تبدیل می‌کند. سرمایه ساخته شده دارایی‌های ملموسی است که از نوآوری و مهارت انسانی ناشی می‌شود و باعث افزایش کارایی و کاهش استفاده از منابع خواهد شد.

تولید و بازتولید سرمایه ساخته شده مستلزم جریان مداوم مواد و انرژی است و برای حفظ عملکرد جامعه ضروری است. انواع سرمایه‌های ساخته شده عبارتند از:

ساختمان‌ها
حمل‌ونقل
فن آوری
دستگاه‌های ارتباطی
دستگاه
ابزار
انرژی
اکوسیستم‌های کشت شده

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی مجموعه‌ای از منابعی است که افراد یا گروه‌های یک جامعه در اختیار دارند که به فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت کلی زندگی کمک می‌کند. این شامل مهارت‌ها، قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایی است که در طول زندگی انباشته می‌کنید.
سرمایه انسانی بر عملکرد اقتصادی در سطح ملی و جهانی تأثیر می‌گذارد و برای توسعه مستمر منابع ارزشمند و پیشرفت اجتماعی ضروری است. نمونه‌هایی از سرمایه انسانی عبارتند از:

– تحصیلات
– دانش
– آموزش
– خلاقیت
– استحکام – قدرت
– تجربه زندگی
– سلامت جسمانی
– تصمیم‌گیری
– حل مسئله
– سلامت روانی و عاطفی

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی منابعی است که از طریق روابط بین‌فردی و شبکه‌های اجتماعی بزرگ‌تر به دست می‌آید. این نتیجه مثبت تعامل انسانی است، از جمله اطلاعات، منابع، نوآوری و فرصت‌ها. این نوع سرمایه به تلاش‌های جمعی برای دستیابی به اهداف مشترک، مقاصد یا موفقیت کلی کمک می‌کند. سرمایه اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شود:

سرمایه اجتماعی پیوندی: ارتباطات ایجاد شده در یک گروه خاص که منابع را از طریق احساس مشترک هویت، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی فراهم می‌کند.

سرمایه اجتماعی ارتباطی: افراد را بین گروه‌های مختلف مانند نژاد، طبقه و مذهب به هم متصل می‌کند. فعالیت و مشارکت اجتماعی به ایجاد این نوع سرمایه اجتماعی کمک می‌کند.

سرمایه فکری

سرمایه فکری اطلاعات، شایستگی، دانش و تخصص یک فرد است که از طریق آموزش و تجربه عملی ایجاد شده است. ارزش درک شده از سرمایه فکری شما بستگی به این دارد که پایگاه دانش خاص شما چگونه ارزش افزوده و مزایایی را در یک زمینه خاص فراهم می‌کند.
سرمایه فکری، شما را به تفکر انتقادی، حل مسئله و توانایی‌های نوآورانه مجهز می‌کند. این منابع می‌توانند ثروت تولید کنند یا منجر به تولید شوند. سایر دارایی‌های ارزشمند سرمایه فکری عملکرد یک گروه را بهینه می‌کند و به توسعه مداوم جنبه‌های سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی یک جمعیت کمک می‌کند.

سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از کالاهای مادی، تجربیات و دارایی‌های اجتماعی است که در طول زندگی به دست می‌آورید. این ترکیبی از دارایی‌های مشهود و نامشهود است که شما معمولاً از بخشی از یک وضعیت اجتماعی-اقتصادی خاص به دست می‌آورید. نمونه‌هایی از سرمایه فرهنگی عبارتند از:

-کالاهای فرهنگی مانند کتاب، موسیقی و آثار هنری
– تاریخچه‌ها
– داستان‌ها
– رفتار و منش
– زبان‌ها و سبک گفتار
– تحصیلات
– لباس
انواع سرمایه اجتماعی که در طول زندگی به دست می‌آورید می‌تواند مزایایی را در زندگی اجتماعی شما ایجاد کند، مانند ایجاد فرصت‌های بیشتر، گسترش دیدگاه‌ها و گسترش پایگاه‌های دانش.

سرمایه تجربی

سرمایه تجربی دانشی است که از طریق انواع تجربیات دست اول در طول زندگی خود به دست می‌آورید. سرمایه تجربی از طریق:

– کار بر روی پروژه‌ها
– کشف ایده‌های جدید
– یادگیری مهارت‌های جدید
– ساخت چیزی
– سفر کردن

این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری‌های ارزشمندی هستند، زیرا مهارت‌های جدیدی ایجاد می‌کنند، دیدگاه‌ها را گسترش می‌دهند و منجر به تزکیه و نوآوری می‌شوند. سرمایه تجربی همچنین می‌تواند به شما در توسعه رویکردهای مبتنی بر راه حل و تفکر استراتژیک کمک کند. این تجربیات باعث رشد شخصی و جمعی می‌شود که مستقیماً به توسعه و پیشرفت مداوم جمعیت کمک می‌کند.

سرمایه طبیعی

سرمایه طبیعی به منابع طبیعی زمین اشاره دارد که برای حفظ حیات ضروری هستند. این نوع سرمایه شامل کالاهای زیست محیطی است که شرایط اولیه بقای انسان را فراهم می‌کند، مانند غذا، آب، اکسیژن و سایر منابع ضروری. سرمایه طبیعی شامل فرایندهای اکوسیستمی مانند تنظیم آب و هوا نیز می‌شود.
این دارایی‌ها مواد موردنیاز برای خدمات مختلف از جمله معاش، ساخت‌ و ساز، حمل‌ و نقل و مراقبت‌های بهداشتی را فراهم می‌کند. سرمایه طبیعی سیستم‌های جامعی را ایجاد می‌کند که مستقیماً به بازده اقتصادی و کیفیت کلی زندگی یک کشور کمک می‌کند. نمونه‌های اضافی از سرمایه طبیعی عبارت‌اند از:

– مواد معدنی
– گیاهان
– خاک
– حیوانات

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *