0

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی و گرایش های آن

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی و گرایش های آن

یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی، رشته الهیات و معارف اسلامی می‌باشد. شناخت پروردگار، آشنایی با ادیان الهی، آشنایی با عقاید مذاهب، فلسفه و منطق موضوع این رشته است.

آیات قرآن کریم، عبادت پروردگار را به عنوان یکی از اهداف آفرینش انسان معرفی می‌کنند. خداوند متعال کار بیهوده نمی‌کند، آفرینش انسان نیز نمی‌تواند بی‌هدف باشد. بلکه او را آفرید تا مسیر قرب را بپیماید و تکامل یابد.

تحصیل در این رشته دانشگاهی می‌تواند مشتاقانش را در مسیر شناخت خود و شناخت خالق هستی یاری دهد.

توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای ورود به رشته الهیات و معارف اسلامی

– توانایی و علاقه به یادگیری علوم دینی و مذاهب جهانی

– توانایی و علاقه به یادگیری زبان‌های عربی و انگلیسی به‌عنوان زبان بین‌المللی

– آشنایی با فن بیان

– آشنایی با مهارت‌های ارتباط جمعی

– توانایی شناسایی موضوعات مهم روز و تجزیه و تحلیل آنها

– توانایی تجزیه و تحلیل وقایع تاریخی

– توانایی حل مسئله

– داشتن روحیه کار گروهی و انفرادی

– دارای خلاقیت و ابتکار

– توانایی تحقیق و پژوهش

– توانایی مدیریت زمان

گرایش های رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش های رشته الهیات و معارف اسلامی

رشته الهیات و معارف اسلامی 6 گرایش دارد که عبارتند از: علوم‌ قرآن‌ و احادیث، تاریخ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی، فلسفه‌ و حکمت اسلامی، فقه‌ و مبانی حقوق‌ اسلامی، ادیان‌ و عرفان‌، فقه‌ شافعی.

دروس مشترک گرایش‌های مختلف رشته الهیات و معارف اسلامی

صرف و نحو عربی کاربردی، ترجمه‌ عربی‌ به‌ فارسی‌ و فارسی‌ به‌ عربی‌، تاریخ‌ زبان‌ و فرهنگ‌ عربی‌، تاریخ اسلام، اعراب قرآن، منطق‌، فقه‌ مقدماتی‌، تفسیر، قرائت‌ و درک‌ مفاهیم‌ متون‌ فقهی‌ و تفسیری‌، قرائت‌ و درک‌ مفاهیم‌ متون‌ عرفانی‌، قرائت‌ و درک‌ مفاهیم‌ متون‌ معاصر، قرائت‌ مطبوعات‌ و استفاده‌ از رادیو و تلویزیون‌، مبانی‌ جامعه‌شناسی‌، مبادی اصول، مبادی فقه، زبان‌ تخصصی‌، آشنایی‌ با ادیان‌ بزرگ‌، آشنایی‌ با علوم‌ اسلامی‌ (عرفان‌ و فلسفه‌)، علوم بلاغی، مکالمه و محاضره، روش تحقیق.

گرایش علوم قرآن و حدیث

در این گرایش، دانشجویان با علومی که لازمه درک و فهم قرآن و حدیث است آشنا می‌شوند، علومی مثل شأن نزول آیات، مفهوم و تفسیر آیات، تاریخ پیدایش و تحول علم حدیث، معنا و مفهوم اصطلاحات علم حدیث، مفهوم و محتوای احادیث و…

دروس تخصصی گرایش علوم قرآن و حدیث

علوم قرآنی، تفسیر قرآن کریم، تاریخ قرآن، تاریخ تفسیر قرآن، تأثیر قرآن کریم در پیدایش علوم ادبی، تاریخ حدیث، فقه الحدیث، درایه الحدیث، علوم بلاغت، مروری بر نهج‌البلاغه.

گرایش تاریخ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی

این گرایش دانشجویان را با مباحث تاریخی و جغرافیایی اسلام آشنا می‌کند، مباحثی از قبیل تاریخ اسلام از زمان ظهور پیامبر اسلام تاکنون، تاریخ علوم عقلی و نقلی اسلام، تاریخ معماری اسلامی، تاریخ آموزش و پرورش اسلامی، تاریخ ناحیه‌ای، شیوه‌های تاریخ‌نگاری در اسلام و…

دروس تخصصی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

کلیات‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلامی‌، تاریخ‌ علوم‌ در اسلام‌، تاریخ‌‌نگاری‌ در اسلام‌‌، متون‌ تاریخی‌، تاریخ‌ تشکیلات‌ اسلامی‌، تاریخ‌ اسلام‌ در مغرب‌ و اندلس‌، تاریخ‌ اسلام‌ در مصر و شام‌، تاریخ‌ اسلام‌ از آغاز خلافت‌ عباسی‌ تا پایان‌ آل‌ بویه‌، تاریخ‌ اسلام‌ از سلاجقه‌ تا سقوط‌ بغداد، تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ در اسلام‌، تاریخ‌ تشیع‌، اسلام‌شناسی‌ در غرب‌، اسلام‌ در برخورد با غرب‌ و استعمار، متون‌ جغرافیائی‌، جغرافیای‌ تاریخی‌ اسلام‌، تاریخ هنرهای اسلامی، وضع‌ کنونی‌ جهان‌ اسلام‌.

گرایش فلسفه‌ و حکمت اسلامی

در این گرایش، دانشجویان از طریق استدلال و برهان و با مطالعه مکاتب فلسفی به شناسایی راز آفرینش می‌پردازند.

دروس تخصصی گرایش فلسفه و حکمت اسلامی

منطق‌، فلسفه‌ اسلامی‌، حکمت‌ عملی‌، کلام‌، تاریخ‌ فلسفه‌ اسلامی‌، تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌، متون‌ فلسفی‌ به‌ زبان‌ خارجی‌، عرفان‌.

گرایش فقه‌ و مبانی حقوق‌ اسلامی

در این گرایش، دانشجویان، با حقوق انسان‌ که از روی حکمت و مصالح خردمندانه برای او تعیین شده و در تکامل او تأثیرگذار است، آشنا می‌شوند. مسائلی مثل رابطه انسان و خدا، رابطه انسان‌ها با یکدیگر و وظایف انسان‌ها نسبت به خود و طبیعت از دیدگاه شریعت الهی.

در این رشته، اصول و قوانینی آموزش داده می‌شود که نه تنها در نظم و امنیت تأثیر دارد، بلکه در به تکامل رسیدن انسان هم مؤثر است و تفاوت این رشته با رشته حقوق هم در همین موضوع است؛ چراکه در رشته حقوق فقط به اصول و قوانین مربوط به حفظ امنیت و نظم پرداخته می‌شود.

دروس تخصصی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه، اصول فقه، فقه مقارن، احادیث فقهی، تاریخ فقه و فقها، آیات الاحکام، کلیات حقوق، قواعد فقه مدنی، حقوق بین‌الملل اسلام، حقوق‌ جزای‌ عمومی‌ اسلامی‌، حقوق جزای خصوصی اسلام، حقوق خانواده، حقوق تطبیقی، آیین دادرسی در اسلام.

گرایش ادیان‌ و عرفان‌

در این گرایش، دانشجویان، تاریخ ظهور و گسترش ادیان زنده‌ای که هنوز پیروان فراوانی دارند را در سه بخش عقاید، اخلاق و احکام و آداب، مورد مطالعه قرار می‌دهند و اشتراکات آنها را شناسایی می‌کنند بدون اینکه حقانیت یا بطلان آنها را در نظر بگیرند.

ادیان مورد مطالعه در این رشته براساس خاستگاه آنها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

ادیان خاورمیانه شامل ادیان سامی یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت

ادیان خاور دور شامل ادیان کشورهای چین و ژاپن یعنی ادیان «تائو»، «کنفوسیوس» و «شین‌تو»

و ادیان شبه جزیه هند شامل بودا، هندو و جین

علاوه بر این، به موضوع عرفان و ادبیات عرفانی اسلام نیز در این رشته پرداخته می‌شود.

دروس تخصصی گرایش ادیان و عرفان

تاریخ‌ فلسفه‌ اسلامی‌، تاریخ‌ فرق‌ اسلامی‌، تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌، ادیان‌ ابتدایی‌ و قدیم‌، روش‌شناسی‌ ادیان‌، ادیان ایران‌ قبل‌ از اسلام‌، معارف‌ شیعه‌، دین‌ یهود و مسیحیت‌، دین‌ بودا و خاور دور، ادیان‌ هند، تاریخ‌ تصوف‌، متون‌ ادیان‌ و عرفان‌ به‌ زبان‌ خارجی‌، کلیات‌ علم‌ کلام‌، متون‌ عرفانی‌ فارسی‌، تفسیر عرفانی‌ قرآن‌.

گرایش فقه‌ شافعی

این گرایش مخصوص داوطلبان اهل سنت است که در آن، دانشجویان به مطالعه احکام عملی اسلام مانند، عبادات، قضا، جزا، شهادت، مناکحات و معاملات می‌پردازند و با اصول فقه شافعی آشنا می‌شوند.

دروس تخصصی گرایش فقه شافعی

بسیاری از دروس این گرایش با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یکسان است.

فرصت های شغلی رشته الهیات و معارف اسلامی

فارغ‌التحصیلان این رشته با توجه به کسب مهارت‌هایی همچون حل مسأله، تحلیل و تجزیه وقایع اجتماعی و تاریخی و تفکر انتقادی در دوران تحصیل، فرصت‌های شغلی زیادی پیدا می‌کنند.

همچنین عده‌ای از فارغ‌التحصیلان این رشته برای حرفه‌ای شدن به تحصیل در رشته حقوق نیز می‌پردازند و همین امر امکانات شغلی دیگری برایشان فراهم می‌کند.

تعدادی از فرصت‌های شغلی این رشته عبارتند از:

کار در مراکز پژوهشی مثل پژوهشگاه علوم انسانی، مرکز پژوهشی دایره المعارف یا مراکز آموزشی، تأسیس دفترخانه اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق، تأسیس دفتر وکالت، مشاوره حقوقی و کارشناس حقوقی، کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان تبلیغات اسلامی، روزنامه‌نگاری و…

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *