بازار کار رشته زیست شناسی

معرفی رشته زیست شناسی و شاخه‌های آن

گروه‌های اصلی موجودات زنده، حیوانات، گیاهان، قارچ‌ها، پستانداران، باکتری‌ها و باستانی‌ها هستند. زیست شناسی ساختار، عملکرد، توزیع، تکامل و طبقه بندی آنها را مطالعه می‌کند. رشته زیست شناسی مطالعه هر چیزی است که زنده است ادامه مطلب