چطور از تورم عقب نمانیم؟

تورم پدیده‌ای اقتصادی است که با افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول همراه است. در بسیاری از کشورها، تورم به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی مطرح می‌شود و می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی ادامه مطلب